สรรหาเอกชนรับทำการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

 

Share on Line
Share on Pinterest