ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด ( 60 พรรษา )

ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหญ้าลาด ( 60 พรรษา )รายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

Share on Line
Share on Pinterest