สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วันที่ 1 ต.ค 2558

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ วันที่ 1 ต.ค 2558

Share on Line
Share on Pinterest