ยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์

     ยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ( e-Auction)  โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ

Share on Line
Share on Pinterest