ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวพื้นรอบสระน้ำพุหนองกวางดีดและโครงการก่อสร้างป้ายและปรับปรุงรั่วรอบหนองกวางดีด

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวพื้นรอบสระน้ำพุหนองกวางดีด (พื้นที่ภายในบริเวฯหนองกวางดีด 2. โครงการก่อสร้างป้ายและปรับปรุงรั่วรอบหนองกวางดีด (พื้นที่ภายในบริเวณหนองกวางดีด)

Share on Line
Share on Pinterest