ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก(e-Auction) โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จำนวน 7 โครงการ

  เทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิก(e-Auction) โครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  จำนวน 7 โครงการ  (แยกซื้อ/จ้าง  แยกเสนอราคา แยกทำสัญญาเป็นรายโครงการ) ตามรายละเอียดของโครงการฯ  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

Share on Line
Share on Pinterest