ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 152 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  จังหวัดศรีสะเกษมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภค  จำนวน 152 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest