สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงคณะหล่อโก้ว คณะสิงโต คณะมังกร คณะเอ็งกอ โครงการบวงสรวงปู่ตา-ยาย ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

          ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานแสดงคณะหล่อโก้ว คณะสิงโต  คณะมังกร คณะเอ็งกอ  โครงการบวงสรวงปู่ตา-ยาย ศาลเจ้าอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

Share on Line
Share on Pinterest