สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2556

             ด้วยเทศบาลเมืองกันทรลักษ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองกันทรลักษ์  ประจำปี  2556  จำนวน   โครงการ  (ตามรายละเอีบดแนบท้ายประกาศนี้ )

Share on Line
Share on Pinterest