ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชิดบัญชา ช่วงสามแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไปชิดบัญชา ซอย 5 พร้อมขยายถนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest