ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 7 ราย และท่านสามารถตรวจสอบสิทธิด้วยตนเองได้ที่ (Self Service) ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ระบบกรมกิจการเด็ก และเยาวชน (ดย.) [dcy2-app04]

(จะตรวจสอบข้อมูลในระบบได้หลังจากเดือนที่ลงทะเบียน 1-3 เดือน)

Share on Line
Share on Pinterest