เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

Share on Line
Share on Pinterest