งดการแสดงตนเพื่อตรวจสอบการดำรงชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.045-663480 ต่อ 162-164 ในวัน-เวลาราชการครับ

Share on Line
Share on Pinterest