เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559

Share on Line
Share on Pinterest