รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ของเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประจำปี 2564 รอบการดำเนินการ 6 เดือน

Share on Line
Share on Pinterest