พระสยามเทวาธิราช

 

        พระสยามเทวาธิราช ประดิษฐาน ณ มณฑบพระสยามเทวาธิราช อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพิธีอัญเชิญขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ 4 - 5 ตุลาคม พ.ศ.2555 โดยมีหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอกันทรลักษ์ ได้ร่วมใจจัดพิธีพุทธาภิเษก - เทวาภิเษกพระสยามเทวาธิราช ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอกันทรลักษ์

Share on Line
Share on Pinterest