ผามออีแดง

ผามออีแดง

 

ผามออีแดง

เป็นหน้าผาก่อนถึงปราสาทเขาพระวิหาร ระยะทางจากอำเภอกันทรลักษ์ - ผามออีแดง ประมาณ 34 กิโลเมตร ผามออีแดงเป็นหน้าผาหักสุดเขตเทือกเขาพนมดงรัก เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก มีภาพสลักนูนต่ำโบราณ นักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาเที่ยวชมในช่วงฤดูหนาวมาก เพราะอากาศสดชื่น บรรยากาศเหมาะแก่การตั้งแคมป์ชมวิว  ในตอนเช้าทะเลหมอกสวยงามมาก

ภาพแกะสลักนูนต่ำเป็นภาพคน 3 คน ในเครื่องแต่งกายแบบชาวกัมพูชา สร้างขึ้นก่อนปราสาทเขาพระวิหาร ราวกลางศตวรรษที่ 11 อายุประมาณ 1,500 ปี มีโบราณวัตถุ พระพุทธรูปนาคปรก มีบันไดลงไปชมภาพแกะสลักนูนต่ำบนผนังหินทรายอยู่ใต้หน้าผา หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

เชื่อกันว่าเป็นที่ซ้อมฝีมือของช่างแกะสลัก ก่อนเริ่มการแกะสลักจริงที่ปราสาทพระวิหาร

Share on Line
Share on Pinterest