แก่งตะวัน

แก่งตะวัน

 

แก่งตะวันเป็นลำน้ำธรรมชาติไหลตลอดปี ที่มีลักษณะเป็นโตรกธารโขดหิน ลานหินหาดทรายและเกาะแก่งขนาดเล็กตื้นๆมีค­วามลึกประมาณ 1.50 เมตร มีน้ำไหลตามโตรกหินคล้ายๆน้ำตก มีความยาวตามลำน้ำ 200 เมตร กินพื้นที่ประมาณ 14 ไร่ ห่างจากบ้านบึงมะลู 4.5 ก.ม.ตั้งอยู่รอยต่อระหว่าง ต.รุง และ ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ช่วงที่หมาะกับการมาเที่ยว มีนาคม – มิถุนายน

Share on Line
Share on Pinterest