วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ (หลวงพ่อใหญ่ปวดหาย)

วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ (หลวงพ่อใหญ่ปวดหาย)

 

วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ (หลวงพ่อใหญ่ปวดหาย) ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสำเริง ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ประดิษฐาน ณ ฐานชุกชีผ้าทิพย์ พระปรางพรหมวิหารเหนือโลก หรือหลวงพ่อใหญ่ปวดหาย

หลวงพ่อใหญ่ปวดหาย อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สร้างขึ้นเพื่อจะได้เป็นที่กราบไหว้สักการะของประชาชนชาวไทย – กัมพูชา เพื่อเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชนทั้ง 2 ชาติ

Share on Line
Share on Pinterest