เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

รับแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชนของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

 

ปี

Share on Line
Share on Pinterest