กันทรลักษ์เมืองน่าอยู่ คนมีความรู้คู้คุณธรรม ก้าวนำด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดี ทุกชีวีอยู่ดีมีสุข

วีดิทัศน์

ยื่นคำร้องออนไลน์ ช่วยลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 "ไวรัสโคโรน่า"

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 1 กลุ่มแปรูปอาหารชุมชนหนองหญ้าลาด ๑ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 น้ำยาล้างจาน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 ผลิตภัณฑ์ หมอน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนหนองหญ้าลาด ๑ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 กลุ่ม ทอผ้า ( ดู 0 ครั้ง )

 • 6 ผลิตภัณฑ์ ดอกไม้จัน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 7 ผลิตภัณฑ์ ไหมพรมและของชำร่วย ( ดู 0 ครั้ง )

 • 8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองชุมชนหนองหญ้าลาด ๑ ( ดู 0 ครั้ง )

สถานที่สำคัญ

 • 1 อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ (หลวงพ่อใหญ่ปวดหาย) ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 น้ำตกวังใหญ่ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 แก่งตะวัน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 6 น้ำตกสีดา ( ดู 0 ครั้ง )

 • 7 แก่งตาดหิน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 8 สวนสุขภาพหนองกวางดีด ( ดู 0 ครั้ง )

 • 9 ปราสาทโดนตวล ( ดู 0 ครั้ง )

 • 10 ผามออีแดง ( ดู 0 ครั้ง )

แหล่งท่องเที่ยว

 • 1 แก่งตาดหิน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 2 วัดธรรมสำเริงพุทธศิริ (หลวงพ่อใหญ่ปวดหาย) ( ดู 0 ครั้ง )

 • 3 สวนสุขภาพหนองกวางดีด ( ดู 0 ครั้ง )

 • 4 ปราสาทโดนตวล ( ดู 0 ครั้ง )

 • 5 พระสยามเทวาธิราช ( ดู 0 ครั้ง )

 • 6 พระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 7 ศาลหลักเมืองกันทรลักษ์ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 8 ผามออีแดง ( ดู 0 ครั้ง )

 • 9 น้ำตกวังใหญ่ ( ดู 0 ครั้ง )

 • 10 แก่งตะวัน ( ดู 0 ครั้ง )

 • 11 น้ำตกสีดา ( ดู 0 ครั้ง )

 • 12 วัดภูสามสวรรค์ ( ดู 0 ครั้ง )

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทม.กันทรลักษ์ ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000002
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000002
คน
icon
เดือนนี้
0000026
คน
icon
ปีนี้
0005656
คน
icon
ทั้งหมด
0022717
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest